"Participatief overleg met bredere belanghebbenden is essentieel om een ambitieuze, doeltreffende en transparante impactstrategie te creëren en in stand te houden.

De vergadering van belanghebbenden: Een "open" algemene vergadering die wordt uitgebreid tot uw belanghebbenden.

Een originele manier om de meningen en aspiraties van de actoren in uw waardeketen te leren kennen en van een divers en ontkokerd panel, representatief voor de samenleving met en door toekomstige generaties!

Eens per jaar opent u de deuren van uw bedrijf en brengen wij voor u de (on)relevant geachte personen en organisaties samen: klanten, leveranciers, burgers, investeerders, activisten, academici, beïnvloeders, NGO's (milieu, sociaal), overheden, kunstenaars, enz.

Verschillende jongeren van Corporate ReGeneration zijn enerzijds betrokken om de "uitwisselingen" te orkestreren en te animeren en anderzijds als woordvoerders van de toekomstige generaties.

Consultatie - validatie - 360° samenwerking

 

Net zoals een algemene vergadering stemt over resultaten uit het verleden en toekomstige doelstellingen, kunt u met dit mechanisme een gekwalificeerd advies krijgen over uw impactverslag en uw strategische routekaart op het gebied van MVO / duurzame ontwikkeling.

Op vrijwillige basis en/of om te voldoen aan wettelijke vereisten (CSRD, GRI, enz.) is dit een uitstekende manier om het bedrijf in de juiste richting te sturen dankzij de verrijking van externe gezichtspunten en expertise.

Naast deze aspecten zijn verschillende elementen, zoals de complexiteit van onze tijd (VUCA), het ontstaan van soms tegenstrijdige belangen, de toenemende verwachtingen op het gebied van transparantie en de kans die een betere samenwerking kan bieden om de veerkracht van uw organisatie te versterken, redenen om dit soort initiatieven formeel te organiseren.

Werkwijze

 

Op basis van onze ervaring en uw ambities en visie ondersteunen wij u bij :

  • Definitie van thema's en "ambitie

  • In kaart brengen van de belanghebbenden en identificatie van externe deelnemers (waaronder 2-10 jongeren van Corporate ReGeneration)

  • Opstellen van uitnodigingen

  • Ontwerp en facilitering van een of meer collectieve inlichtingen- en vooroverlegsessies

  • Verzamelen van adviezen, aanknopingspunten en opstellen van beknopte documenten

  • Feedback over het integreren van standpunten van externe belanghebbenden in uw strategische beslissingen / actieplannen

Ga verder door onze kit te downloaden!

Neem contact met ons op!