Wij helpen u bij het opzetten van een Regeneratiecomité of Impact Board waar interne en externe leden u helpen uw strategische routekaart te (her)definiëren en te sturen.

"Duurzame ontwikkeling

De Regeneratiecomités: een innovatieve bestuursruimte gewijd aan uw niet-financiële maatschappelijke effecten. 

IN DE PRAKTIJK

  • 3 tot 4 keer per jaar
  • 6 tot 10 personen, gelijkelijk afkomstig uit het bedrijf en zijn externe ecosysteem.
  • Agenda: uitdagingen voor uw bedrijf, uw sector en toekomstige generaties in relatie tot planetaire grenzen (hulpbronnen, klimaat, biodiversiteit) en sociale rechtvaardigheid.

  • Een plaats voor uitwisseling en/of besluitvorming In goede verstandhouding met de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité kan het functioneren als een raadgevend "adviescomité" of een orgaan met beslissingsbevoegdheid (te bekrachtigen door de Raad van Bestuur).

Wij ondersteunen u bij het opzetten, werven en faciliteren van deze comités.

Uitdager, Controleur, Inspirator

De rol van dit comité bestaat erin de strategie en actieplannen van het bedrijf uit te dagen, te inspireren en te definiëren om ze op het niveau te brengen van de maatschappelijke uitdagingen die verband houden met uw kernactiviteiten en uw invloedssfeer.

Het is ook een goede plaats om verslag uit te brengen over uw niet-financiële effecten en externe gevolgen (Impact accountability met betrekking tot de Europese taxonomie en andere vrijwillige kaders).

Gieten: Voorbeeld

  • Interne belanghebbenden: CEO, lid van het uitvoerend management, directeuren, MVO-manager, jongeren in het bedrijf, die de toekomstige generaties vertegenwoordigen en deskundigen op het gebied van
  • Onafhankelijke" externe actoren: jonge "activisten" van de vereniging, deskundigen op specifieke gebieden van duurzaamheid die verband houden met de activiteiten van het bedrijf of meer in het algemeen met het "leven", inspirerende mensen (filosoof, kunstenaar, lid van een NGO, ...).

Innovatieve aanpak: 5 bewakers voor evenwichtige debatten.

Uitgaande van het principe van de hoeden van Bono, stellen wij voor dat elk lid van het Comité namens zichzelf spreekt, maar ook een specifieke rol als "bewaker" op zich neemt. Op die manier zullen zij ervoor zorgen dat de onderwerpen in perspectief worden geplaatst wat betreft hun invloed op de planetaire grenzen, sociale rechtvaardigheid, bedrijfsopdracht en welvaart, de toekomst en het algemeen welzijn, en de regeneratieve dimensie.  

Ga verder door onze kit te downloaden!

Dit is de eerste keer dat een ondernemingsraad op zo'n concrete en verzoenende manier rekening houdt met milieukwesties en toekomstige generaties.