GA MEE OP AVONTUUR REGENERATIEF !

Bent u overtuigd van de essentiële rol die het bedrijfsleven kan spelen bij het aangaan van de uitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd?

Bent u ook van mening dat onze organisaties moeten worden vernieuwd door oprecht rekening te houden met de belangen van belangrijke belanghebbenden zoals de jongere generatie en de "levenden"?

Dan zullen Corporate ReGeneration en haar verschillende initiatieven op het gebied van impact governance en bewustmaking u interesseren!

 

Ons impactrapport voor 2022-2023 is net gepubliceerd! Je kunt het downloaden door op de afbeelding hieronder te klikken. Hierin presenteren we het werk dat het team en de jongeren de afgelopen twee jaar hebben uitgevoerd.
Het gaat over impact governance, activisme, robuustheid en nog veel meer.
Vergeet niet de videotestimonials van de jongeren op pagina 6 en 33 te bekijken.

Veel leesplezier

TOEKOMSTIGE GENERATIE & NATUUR AAN BOORD VOOR EEN EFFECTIEF BESTUUR.

Waarom bestaan wij?

De stem van de jongere generaties naar het hoogste niveau van het bedrijf brengen om de standpunten uit te dagen en samen innovatieve en ambitieuze oplossingen te bedenken om een duurzame en regeneratieve gemeenschappelijke toekomst op te bouwen.

Hoe werkt het? Ons aanbod:

  • Integrative impact governance:

Oprichting van ReGeneration-comités en/of uitgebreid overleg met uw belanghebbenden (bijeenkomsten van belanghebbenden)

  • Empowerment:

Mogelijkheden voor jongeren om deel te nemen aan diverse evenementen met beleidsmakers en aan onze opleidingsprogramma's (ReGeneration Academy).

Aan de slag! Governance voor impact

Commissie Regeneratie

Een gezamenlijk orgaan voor inspiratie, controle en besluitvorming met belangrijke interne en externe personen

Vergadering van belanghebbenden

Oorspronkelijke "tijd-ruimte" voor overleg/uitdaging en co-constructie van uw routekaart voor duurzaamheid met belangrijke belanghebbenden

Het Michel Serres Institute, een natuurlijke partner!

Michel Serres Instituut

In 1990 schreef Michel Serres het "Natuurlijk contract", een pleidooi om de natuur en alle natuurlijke wezens als onderwerpen van het recht te beschouwen. Het doel was om :

  • om af te stappen van de slaafse relatie die mensen hebben met natuurlijke hulpbronnen en een complexe relatie op te bouwen tussen mens en natuur,
  • een nieuw sociaal contract op te bouwen dat gebaseerd is op verantwoordelijkheid en samenwerking tussen mensen en hun omgeving, het natuurlijke contract.

Vandaag de dag is het onderzoek van de teams van het Instituut gericht op het tot stand brengen van een vreedzame institutionele erkenning van de inherente waarde van alle levensvormen. Dit werk helpt ervoor te zorgen dat de keuzes van de huidige generaties de gezondheid van levende ecosystemen voor toekomstige generaties waarborgen.

De visie van Michel Serres en het werk van de teams van het Instituut op het gebied van gemeenschappelijke gezondheid en de robuustheid van levende organismen inspireren de leden van Corporate ReGeneration dagelijks, omdat ze ernaar streven de stem van toekomstige generaties en van de natuur te laten klinken op alle plaatsen waar beslissingen worden genomen, met name in het bestuur van partnerbedrijven.

Getuigenissen van leden van de Corporate Regeneration gemeenschap:

Ze vertrouwen ons al!

Kom bij het team!

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden van toekomstige acties
Corporate ReGeneration