Wie zijn wij?

Corporate ReGeneration ontstond eind 2020 uit de convergerende gedachten van Vincent Truyens en Olivier Bouche. Beiden zijn ervan overtuigd dat bedrijven een essentiële hefboom zijn om een antwoord te bieden op de uitdagingen van het moment (klimaatverandering, ongelijkheid, verlies van biodiversiteit, schaarste van hulpbronnen, verlies van betekenis...). Ze zijn evenzeer overtuigd van het belang om de jongere generatie te betrekken bij het zoeken naar innovatieve oplossingen.

Corporate ReGeneration werd opgericht als een organisatie zonder winstoogmerk en wil voortbouwen op de fundamenten van de regeneratieve economie. "ReGeneration" impliceert ook de gewenste dialoog tussen generaties: zij die hun ervaringen kunnen delen en zij die, vol idealen, enkel wachten om de realiteit opnieuw uit te vinden.

In ruimere zin beantwoordt Corporate ReGeneration aan de dringende noodzaak om te evolueren naar een maatschappijmodel dat meer in overeenstemming is met het respect voor levende wezens. Een avontuur op zich dat vreugdevol, nederig en vastberaden is Tussen het heden en de (nabije) toekomst, bent u klaar om dit verhaal samen te schrijven?

Jongeren

Zij zijn tussen 18 en 30 jaar oud, hebben uiteenlopende achtergronden en vertegenwoordigen de "toekomstige generaties".
Hoewel hun achtergronden, studies, culturen of passies uiteenlopen, verenigt hen het verlangen om actie te ondernemen en een positieve versie van de wereld "van morgen" mede te construeren. Zij staan te popelen om hun bijzondere vindingrijkheid en kritische geest te mobiliseren om ondernemingen uit te dagen en oplossingen aan te dragen die pragmatisme en idealisme combineren. 

TOEKOMSTIGE
GENERATIES
HOREN THUIS OP
ELKE
PLAATS
WAAR
BESLISSINGEN
WORDEN GENOMEN

Neem contact op met

Vincent Truyens

Vincent Truyens

+32 496 596 612

vincent@corporateregeneration.org

Vincent Truyens

Olivier Bouche

+32 497 113 310

olivier@corporateregeneration.org

Wilt u een afspraak maken?

Stuur ons een bericht

Corporate ReGeneration vzw

151, Chaussée de Binche
B-7000 Mons
Student Startlab at UCLouvain Mons

Bedrijfsnummer : BE 0757.781.420

 

De ambities

Corporate ReGeneration brengt de stem van toekomstige generaties in de bestuursorganen van bedrijven om ingenieuze oplossingen voor duurzaamheid en het algemeen belang te activeren.

Corporate Regeneration is:

De inzet van Regeneratiecommissies in bedrijven 

Sterk en ambitieus denken over duurzaamheid

Co-constructie
van frisse en innovatieve oplossingen

Ons Nieuws

Er wordt over ons gepraat...

Corporate ReGeneration in de rubriek "Ecologische Transitie" van Références Belgique :

Onder de mantra "Ecologische transitie: de economische kans van de eeuw?" hebben Références en de Louvain School of Management de aandacht gevestigd op hoe jongeren kunnen bijdragen aan de opkomst van een duurzamere economie. En zin kunnen vinden in hun professionele inzet.

Corporate ReGeneration in de rubriek "Economie" van Le Soir Belgique :

"Gedurende drie dagen, onder tenten, hebben 200 leiders dit weekend nagedacht over hoe we naar een meer regeneratieve economie kunnen evolueren. Maxime, Eline en Charlotte, jongeren van de Corporate ReGeneration, daagden hen uit." . Ontdek het artikel via deze link: https://www.lesoir.be/394546/article/2021-09-13/economie-regenerative-des-jeunes-ont-bouscule-les-discussions-du-regenerative

Corporate ReGeneration in de rubriek "Inspire" van La Libre Belgique:

La Libre Belgique wijdt een artikel aan Corporate ReGeneration onder de titel "We moeten hun stem binnen bedrijven brengen, want zij hebben de macht om dingen te veranderen". Ontdek het interview via deze link: https: //www.lalibre.be/planete/inspire/il-faut-porter-la-voix-des-jeunes-dans-les-entreprises-604e3a9d7b50a605179f06b8

Interview met Vincent Truyens in het programma "Y a de l'idée" op Radio Nostalgie

Naast de beheerscomités zijn er regeneratiecomités

Jonge mensen in bedrijven brengen om de kokosnootboom op te schudden en de oude reflexen af te stoffen. Dat is de ambitie van het project "Corporate ReGeneration". In 2021 worden 40 jongeren tussen 18 en 30 jaar uitgenodigd om op vrijwillige basis bij 20 bedrijven na te denken over governance, klimaatkwesties en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De kern van het project: de vindingrijkheid van elk individu om de collectieve intelligentie te activeren