DIT IS GEEN LABEL!

Deze badge krijgt u van de jongeren van Corporate Regeneration, wanneer u zich aan het einde van de eerste Regeneration Committee heeft verbonden tot een reeks concrete duurzaamheidsdoelstellingen. Wij nodigen u uit om het op al uw bedrijfscommunicatie te tonen. Het laat u toe aan uw interne en externe klanten te signaleren dat u hand in hand en oog in oog met vertegenwoordigers van de jongere generatie werkt aan meer duurzame praktijken.

 

Deze badge valideert niet zozeer uw procedures en processen als wel de oprechtheid van een gezamenlijke intentie om een nieuwe en andere wereld op te bouwen. Het wordt u toegekend voor één jaar vanaf het eerste regeneratiecomité. Aan het eind van deze periode zullen de vertegenwoordigers van de jongere generaties de kracht van uw intentie evalueren in relatie tot wat er concreet zal zijn bereikt.

Het heeft daarom een belangrijke emotionele betekenis. Het is een verbintenis om je woorden en daden bewust op elkaar af te stemmen in het belang van je kinderen, je geliefden, de natuur en jezelf.

En daarom is het misschien veel meer dan een etiket!